Pachové práce budou prováděny na zemědělských pozemcích. Jejich aktuální vzhled během soutěže je závislý na rychlosti práce zemědělců a počasí v následujících čtyřech týdnech.

Očekáváme pole s čerstvě zasetým obilím. Které ještě nebude vzešlé a pokud ano, tak pouze pár centimetrů.

Aktuální vzhled polí je následující:

Cedulka
Předměty